Departementene

Barne- og familiedepartementet (BFD)

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvaret for politikkutformingen på områdene barnevern, oppvekst og levekår, barn og unge, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Postadresse:
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59
0180 Oslo
Telefonnummer: (+47) 22 24 90 90
E-post: postmottak@bfd.dep.no

BFD på sosiale medier: