Departementene

Familie- og oppvekstavdelingen (FOA)

Avdelingen har ansvar for utforming og samordning av den generelle barne- og ungdomspolitikken og den statlige samlivs- og familiepolitikken.

Postadresse:
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59
Oslo
Telefonnummer: 22 24 24 76
E-post: postmottak@bfd.dep.no