Departementene

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen (FTL)

Avdelingen har ansvaret for forbrukerpolitikken og regjeringens helhetlige politikk for tros- og livssynsfeltet.

Postadresse:
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59
Oslo
Telefonnummer: 22 24 25 03
E-post: postmottak@bfd.dep.no