Departementene

Kommunikasjonsenheten (KOM)

Departementet legger vekt på åpenhet, og skal utgi korrekt informasjon til rett tid. Vi tar initiativ til kommunikasjonstiltak og har oppdaterte nyheter på regjeringen.no/bfd. Mediehenvendelser blir håndtert fortløpende.

Postadresse:
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59
Oslo
Telefonnummer: 97 77 36 34
E-post: media@bfd.dep.no