Departementene

Plan- og administrasjonsavdelingen (PAA)

Plan- og administrasjonsavdelingen har ansvaret for å bistå departementsråden i styringen av departementet og sørge for effektiv drift. Avdelingen har ansvaret for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp departementets arbeid med statsbudsjettet, økonomistyringen i departementet og styringen av underliggende virksomheter.

Postadresse:
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59
Oslo
Telefonnummer: 22 24 24 76
E-post: postmottak@bfd.dep.no