Departementene

Finansdepartementet (FIN)

Finansdepartementet planlegger og iverksetter den økonomiske politikken i Norge. Departementet har blant annet ansvar for budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, regulering av finansmarkedene og Statens pensjonsfond.

Postadresse:
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 40
0180 Oslo
Telefonnummer: (+47) 22 24 90 90
E-post: postmottak@fin.dep.no

FIN på sosiale medier: