Departementene

Avdeling for barnehage og grunnskole (BAG)

Avdelingen arbeider med utforming av politikk for barnehager, overgangen mellom barnehage og skole og for grunnskolen.

Postadresse:
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Kirkegata 18
Oslo
Telefonnummer: 22 24 22 47
E-post: postmottak@kd.dep.no