Departementene

Seksjon for finansiering (SFF)

Seksjonen har ansvar for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp avdelingens arbeid med de årlige statsbudsjettene og finansieringen rettet mot universiteter, statlige og private høyskoler og andre aktører innenfor høyere utdanning og forskning, som får tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet. Det omfatter det resultatbaserte finansieringssystemet for universiteter og høyskoler.

Postadresse:
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Kirkegata 18
Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@kd.dep.no