Departementene

Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder (FSA)

Avdelingen arbeider med de strategiske satsingsområdene styring og samordning, kunnskapsgrunnlag, analyse og digitalisering. Avdelingen koordinerer også arbeidet med statsbudsjettet.

Postadresse:
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Kirkegata 18
Oslo
Telefonnummer: 22 24 74 11
E-post: postmottak@kd.dep.no