Departementene

Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid (HFI)

Avdelingen arbeider med politikkutvikling og analyse av høyere utdanning og forskning. Avdelingen har også et internasjonalt ansvar.

Postadresse:
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Kirkegata 18
Oslo
Telefonnummer: 22 24 77 01
E-post: postmottak@kd.dep.no