Departementene

Seksjon for innovasjon, samspill og instituttpolitikk (ISI)

Seksjonen har ansvar for forskningspolitikk som er særlig rettet mot instituttsektoren og for regionale forskningsfond. Seksjonen følger opp virkemidler for økt samarbeid mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner og arbeids- og næringsliv, tettere kobling mellom høyere utdanning, forskning, innovasjon, verdiskaping og livslang læring. Seksjonen koordinerer arbeidet med nordområdene.

Postadresse:
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Kirkegata 18
Oslo
Telefonnummer: +47 22 24 90 90
E-post: postmottak@kd.dep.no