Departementene

Seksjon for kvalitetsutvikling og kvalitetsvirkemidler (KUV)

Seksjonen har ansvar for økt kvalitet i høyere utdanning og forskning og følger opp virkemidler for kvalitet i Forskningsrådet, SIU, NOKUT og EU. Rekruttering og karriere, digitalisering og læringsmiljø er sentrale kvalitetsfaktorer. Seksjonen koordinerer arbeidet med polarforskning.

Postadresse:
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Kirkegata 18
Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@kd.dep.no