Departementene

Seksjon for profesjonsutdanning og -forskning (PUF)

Seksjonen koordinerer regjeringens arbeid med profesjonsutdanning og profesjonsforskning, med særlig vekt på lærerutdanningene og helse- og sosialfagutdanningene. Utviklingsarbeidet med nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) er organisatorisk plassert i seksjonen.

Postadresse:
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Kirkegata 18
Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@kd.dep.no