Departementene

Seksjon for kompetansemobilisering og fagskoleutdanning (KOFU)

Seksjonen har ansvar å for den samlede politikken for utvikling, mobilisering og anvendelse av kompetanse i hele det norske samfunns- og arbeidslivet, inkludert karriereveiledning. Seksjonen har videre sektoransvar for høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning).

Postadresse:
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Kirkegata 18
Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@kd.dep.no