Departementene

Seksjon for styring og utdanningsstøtte (SUS)

Seksjonen har ansvar for styring av blant annet Lånekassen og 22. juli-senteret og medansvar for styringen av Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Seksjonen har det faglige ansvaret for utdanningsstøtteordningene gjennom Lånekassen.

Postadresse:
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Kirkegata 18
Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@kd.dep.no