Departementene

KV1 (KV1)

Seksjonen har ansvar for litteratur, språk, samiske saker, nasjonale minoritetar, inn- og utførsel av kulturgjenstandar og lover under avdelinga sitt ansvarsområde: arkivlova, språklova, boklova, lov om pliktavlevering, stadnamnlova, lov om bibliotekvederlag, lov om folkebibliotek, lov om kunstavgift, kulturminnelova §23, lov om gravferd § 23a, samt div. forskrifter. Seksjonen har ansvar for etatsstyring av Språkrådet, Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek og Restaureringsverksemda ved Nidaros domkyrkje.

Postadresse:
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Grubbegata 1
Oslo
Telefonnummer: 22 24 80 64
E-post: postmottak@kud.dep.no