Departementene

KV2 (KV2)

Seksjonen har ansvar for arkiv, bibliotek, museum, visuelle kunstuttrykk, byggjesaker, kulturbygg, , krigsgravtenesta, immateriell kulturarv og koordinering av departementet sitt arbeid med forsking og utvikling (FoU). Seksjonen har òg ansvar for etatsstyring av Arkivverket, Nasjonalbiblioteket og KORO. I tillegg til ansvar for tilskot til musea og ymse tiltak på biletkunstområdet kjem tilskot til mellom anna Nobels Fredssenter.

Postadresse:
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Grubbegata 1, Oslo
Telefonnummer: 22 24 80 64
E-post: postmottak@kud.dep.no