Departementene

MK3 (MK3)

Seksjonen har ansvar for musikk, scenekunst og kunstnarpolitikk og for oppfølging av regionreformen på kulturområdet. Seksjonen har òg ansvar for etatsstyringa av Norsk kulturråd og Riksteatret og eigarstyring av Den Norske Opera & Ballett AS, Nationaltheatret AS, Den Nationale Scene AS, Trøndelag teater AS, Rogaland Teater AS, Carte Blanche AS og Talent Norge AS.

Postadresse:
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Grubbegata 1
Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@kud.dep.no