Departementene

Seksjon for tryggleik, informasjonsforvalting og digitalisering (SID) (SID)

Seksjonen har ansvar for tryggleik og beredskap i departementet, og skal koordinere tryggleiks- og beredskaparbeidet i sektoren og i landbruks- og matforvaltinga. Seksjonen har det overordna ansvaret for dei digitale tenestene i departementet, og skal koordinere digitaliseringsarbeidet i departementet og i forvaltinga. Innan informasjonsforvalting har seksjonen ansvar for intranettet og sak- og arkivsystemet. Seksjonen driftar departementet sitt servicetorg. Funksjonen personvernombud ligg til seksjonen.

Postadresse:
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)
Oslo
Telefonnummer: 22 24 92 50
E-post: postmottak@lmd.dep.no