Departementene

Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Postadresse:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo
Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)
Oslo
Telefonnummer: (+47) 22 24 90 90
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Pressetelefon: (+47) 22 24 91 40
Pressekontakt: 2343436

LMD på sosiale medier: