Departementene

Kommunikasjonsenheten (KOM) (KOM)

Enheten har ansvar for Landbruks- og matdepartementet sin informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet. Kommunikasjonsenheten har ansvar for pressekontakt og analysevirksomhet. Kommunikasjonsenheten arbeider òg med publisering på Regjeringen.no og rådgiving for den politiske og administrative ledelsen av departementet.

Postadresse:
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)
Oslo
Telefonnummer: 22 24 92 50
E-post: postmottak@lmd.dep.no