Departementene

Avdeling for matpolitikk (MP) (MP)

Avdelinga si hovudoppgåve er å fremje trygg matproduksjon, dyrevelferd og plante- og dyrehelse.

Postadresse:
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)
Oslo
Telefonnummer: +47 22 24 92 50
E-post: postmottak@lmd.dep.no