Departementene

Seksjon dyrevelferd og miljø (SDM) (SDM)

Seksjonen har ansvaret for forvalting og utforming av regelverk knytt til dyrevelferd for produksjonsdyr og familie- og sportsdyr. Vidare har seksjonen ansvar for miljørelatert regelverk i matproduksjonen inklusive plantevernmiddel og økologi. Seksjonen har òg ansvar for avl, innsatsvarer (fôr, gjødsel, såvarer) og hagebruk. Store deler av seksjonen sin portefølje er ein del av EØS-avtalen. Avdelinga arbeider for at totalisatorspel skjer innanfor rammene av den nasjonale spelpolitikken og varetek den løypande oppfølginga av konsesjonsvilkåra for Norsk Rikstoto.

Postadresse:
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)
Oslo
Telefonnummer: 22 24 92 50
E-post: postmottak@lmd.dep.no