Departementene

Baneseksjonen (BS) (BS)

Baneseksjonen har blant annet overordnet ansvar for strategisk utvikling av jernbanen som transportform. Dette omfatter utarbeidelse av avdelingens innspill til Nasjonal transportplan, oppfølging av Jernbanedirektoratets kjøp av persontransport med tog, oppfølging av planporteføljen og bidrag i budsjettarbeid knyttet til jernbane og styringsdialogen med virksomhetene i sektoren.

Postadresse:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59 (R5)
Oslo
Telefonnummer: 22 24 80 90
E-post: postmottak@sd.dep