Departementene

Samferdselsdepartementet (SD)

Samferdselsdepartementet (SD) har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren og for riksvegferjene.

Postadresse:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59 (R5)
Oslo
Telefonnummer: +47 22 24 90 90
E-post: postmottak@sd.dep.no
Pressetelefon: 919 14 777