Departementene

Kommunikasjonsenheten (KOM) (KOM)

Kommunikasjonsenheten leder den informasjonsfaglige delen av arbeidet i departementet. Kommunikasjonsenheten skal blant annet bistå mediene og medvirke til at offentlighetsloven praktiseres etter sin hensikt.

Postadresse:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59 (R5)
Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: sdinfo@sd.dep.no