Departementene

Avdeling for luftfart, post og kjøp (LPK) (LPK)

Avdeling for luftfart, post og kjøp består av Seksjon for styring og kjøp og Seksjon for regulatoriske og internasjonale saker.

Postadresse:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59 (R5)
Oslo
Telefonnummer: 22 24 80 90
E-post: postmottak@sd.dep.no