Departementene

Administrativ seksjon (AS) (AS)

Administrativ seksjon har ansvar for departementets støttefunksjoner og arbeider med HR, dokumentasjon/arkiv, IT og generell saksbehandling. Seksjonen koordinerer interne prosesser knyttet til blant annet virksomhetsplanlegging og organisasjonsutvikling.

Postadresse:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59 (R5)
Oslo
Telefonnummer: 22 24 80 90
E-post: postmottak@sd.dep.no