Departementene

Seksjon for budsjett og styring (BUDS) (BUDS)

Seksjon for budsjett og styring har det overordnede ansvaret for arbeid med statsbudsjettet og etatsstyring i departementet.  I seksjonens ansvarsområder inngår også koordinering av statsregnskapet, saker til Riksrevisjonen, samt intern budsjett- og økonomistyring.

Postadresse:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59 (R5)
Oslo
Telefonnummer: 22 24 80 90
E-post: postmottak@sd.dep.no