Departementene

Eierstyringsenheten (ES) (ES)

Eierstyringsenheten har ansvar for forvaltningen av statens eierskap i selskapene underlagt departementet. Dette gjelder Avinor AS, Nye Veier AS, Bane NOR SF, Spordrift AS, Vygruppen AS, Entur AS og Norske tog AS.

Postadresse:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59 (R5)
Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@sd.dep.no