Departementene

Samfunnssikkerhetsenheten (SAM) (SAM)

Samfunnssikkerhetsenheten har ansvar for koordinering av departementets arbeid med samfunnssikkerhet i transportsektoren, herunder beredskap og krisehåndtering.

Postadresse:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59 (R5), Oslo
Telefonnummer: 22 24 80 90
E-post: postmottak@sd.dep.no