Departementene

Administrativ og konstitusjonell avdeling (AKA)

Administrativ og konstitusjonell avdeling bistår statsministeren og regjeringsråden med forberedelse og oppfølging av Statsrådets saker.

Postadresse:
Postboks 8001 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Glacisgata 1
Telefonnummer: 22 24 40 23
E-post: postmottak@smk.dep.no