Departementene

Personal-, økonomi- og juridisk seksjon (PØJ)

​Seksjonen ivaretar arbeidsgiveransvaret for de administrativt ansatte ved SMK og de politisk ansatte i alle departement. Seksjonens jurister jobber med ulike juridiske spørsmål, særlig med stats- og forvaltningsrett, herunder konstitusjonelle spørsmål og habilitet. Seksjonen utfører økonomi- og regnskapstjenester i henhold til økonomireglementet, samt løpende budsjettarbeid. Seksjonen består også av statsrådssekretariatet, som tar hånd om alt det praktiske arbeidet i forbindelse med statsrådsmøtene på slottet.

Postadresse:
Postboks 8001 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Glacisgata 1
0150 Oslo
Telefonnummer: 22 24 40 23
E-post: postmottak@smk.dep.no