Departementene

Seksjon for informasjonsforvaltning (SIF)

Seksjon for informasjonsforvaltning har ansvar for å ordne og innrette dokumentfangsten på kontoret på en slik måte at dokumentene blir sikret som informasjonskilder for samtiden og ettertiden. Seksjonen bistår og tilrettelegger for kontorets løpende saksbehandling og allmennhetens innsyn.

Postadresse:
Postboks 8001 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Glacisgata 1
0150 Oslo
Telefonnummer: 22 24 40 23
E-post: postmottak@smk.dep.no