Departementene
Departement
Kunnskapsdepartementet (KD)
Avdeling
Kommunikasjon (KOM)

Slaaen, Cathrine

Utredningsleder

22 24 77 82