Departementene

Avdeling for skog- og ressurspolitikk (ASR) (ASR)

Avdelinga si hovudoppgåve er å bidra til å utvikle ein langsiktig skog- og ressurspolitikk for verdiskaping, miljø og berekraftig næringsutvikling.

Postadresse:
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)
Oslo
Telefonnummer: 22 24 92 50
E-post: postmottak@lmd.dep.no