Departementene

Landbrukspolitisk avdeling (LP) (LP)

Avdelinga arbeider i hovudsak med å utforme og leggje til rette for ein berekraftig landbruksproduksjon og foredlingsindustri som kan skape verdiar og sysselsetting i alle delar av landet.

Postadresse:
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Teatergata 9 (R6)
Oslo
Telefonnummer: +47 22 24 92 50
E-post: postmottak@lmd.dep.no