Departementene

Vei-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen (VBT) (VBT)

Vei-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen består av Veiseksjonen, Trafikksikkerhetsseksjonen og Byseksjonen.

Postadresse:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59 (R5)
Oslo
Telefonnummer: 22 24 80 90
E-post: postmottak@sd.dep.no