omain name to count visitors who use ad blockers. The proxy uses WordPress\' API with a randomly generated endpoint, starting with %1$s and %2$s. Learn more »', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Er du bekymret for annonseblokkere? Du kan kjøre Plausible-skriptet som en førstepartstilkobling fra domenenavnet ditt for å telle besøkende som bruker annonseblokkere. Proxyen bruker WordPress\' API med et tilfeldig generert endepunkt som begynner med %1$s og %2$s. Les mer "', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Connect your website with Plausible Analytics' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Connect your website with Plausible Analytics', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Koble nettstedet ditt til Plausible Analytics', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Custom events' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Custom events', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Tilpassede hendelser', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Disable menu in toolbar' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Disable menu in toolbar', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Deaktiver-menyen på verktøylinjen', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Disable toolbar menu' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Disable toolbar menu', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Deaktiver verktøylinjemenyen', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Documentation' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Documentation', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Dokumentasjon', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'E.g.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'E.g.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'F.eks.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enable proxy' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enable proxy', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Aktiver proxy', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Enhanced measurements' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Enhanced measurements', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Forbedrede målinger', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Exclude specific pages from being tracked' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Exclude specific pages from being tracked', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Unngå at bestemte sider spores', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Excluded pages' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Excluded pages', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Utelatte sider', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'File downloads' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'File downloads', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Nedlasting av filer', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Hash-based routing' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Hash-based routing', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Hash-basert ruting', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'IE compatibility' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'IE compatibility', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'IE-kompatibilitet', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'If you like Plausible Analytics please leave us a %s rating. It takes a minute and helps a lot. Thanks in advance!' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'If you like Plausible Analytics please leave us a %s rating. It takes a minute and helps a lot. Thanks in advance!', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Hvis du liker Plausible Analytics, kan du gi oss en vurdering på %s. Det tar bare et øyeblikk, men det er til stor hjelp. Takk på forhånd!', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Outbound links' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Outbound links', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Utgående lenker', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Plausible Analytics' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Plausible Analytics', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Plausible Analytics', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Plausible\'s proxy couldn\'t be enabled, because the WordPress API is inaccessable. This might be due to a conflicting setting in a (security) plugin or server firewall. Make sure you whitelist requests to the Proxy\'s endpoint: %1$s. Contact support if you need help locating the issue.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Plausible\'s proxy couldn\'t be enabled, because the WordPress API is inaccessable. This might be due to a conflicting setting in a (security) plugin or server firewall. Make sure you whitelist requests to the Proxy\'s endpoint: %1$s. Contact support if you need help locating the issue.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Plausibles proxy kunne ikke aktiveres fordi WordPress API ikke er tilgjengelig. Dette kan skyldes en motstridende innstilling i en (sikkerhets-)plugin eller serverbrannmur. Sørg for å hvitliste forespørsler til proxyens endepunkt: %1$s. Kontakt kundestøtte hvis du trenger hjelp til å finne problemet.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Plausible.io' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Plausible.io', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Plausible.io', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'See syntax »' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'See syntax »', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Se syntaks »', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Settings' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Settings', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Innstillinger', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Show stats dashboard to additional user roles' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Show stats dashboard to additional user roles', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vis statistikkoversikten til flere brukerroller', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Simple and privacy-friendly alternative to Google Analytics.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Simple and privacy-friendly alternative to Google Analytics.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Enkelt og personvernvennlig alternativ til Google Analytics.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Support' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Support', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Brukerstøtte', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Thanks :)' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Thanks :)', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Takk :)', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'Track analytics for user roles' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'Track analytics for user roles', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Spore analyser for brukerroller', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'View Analytics' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'View Analytics', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vis analyser', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'View Page Analytics' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'View Page Analytics', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Vis sideanalyse', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'View your site statistics within your WordPress Dashboard.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'View your site statistics within your WordPress Dashboard.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Se statistikken for nettstedet ditt i dashbordet i WordPress.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'View your stats in your WordPress dashboard' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'View your stats in your WordPress dashboard', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Se statistikken din i WordPress-dashbordet', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'You don\'t have sufficient privileges to access the analytics dashboard. Please contact administrator of the website to grant you the access.' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'You don\'t have sufficient privileges to access the analytics dashboard. Please contact administrator of the website to grant you the access.', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'Du har ikke tilstrekkelige rettigheter til å få tilgang til analysepanelet. Ta kontakt med administratoren av nettstedet for å få tilgang.', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), 'https://plausible.io' => \\Soderlind\Plugin\A_Faster_Load_Textdomain\Translation_Entry::__set_state(array( 'is_plural' => false, 'context' => NULL, 'singular' => 'https://plausible.io', 'plural' => NULL, 'translations' => array ( 0 => 'https://plausible.io', ), 'translator_comments' => '', 'extracted_comments' => '', 'references' => array ( ), 'flags' => array ( ), )), ), 'headers' => array ( 'PO-Revision-Date' => '2023-07-27 08:57:34+0000', 'MIME-Version' => '1.0', 'Content-Type' => 'text/plain; charset=UTF-8', 'Content-Transfer-Encoding' => '8bit', 'Plural-Forms' => 'nplurals=2; plural=n != 1;', 'X-Generator' => 'GlotPress/4.0.1', 'Language' => 'nb_NO', 'Project-Id-Version' => 'Plugins - Plausible Analytics - Stable (latest release)', ), ); Depkatalog: Kontaktinformasjon om ansatte i Baneseksjonen (BS)
Departementene