Departementene

Bane-, plan og miljøavdelingen (BPM) (BPM)

Bane-, plan og miljøavdelingen består av Baneseksjonen, Styrings- og digitaliseringsseksjonen, Miljøseksjonen og NTP-prosjektet.

Postadresse:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59 (R5)
Oslo
Telefonnummer: 22 24 80 90
E-post: postmottak@sd.dep.no