Departementene

Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk (VFK)

Avdelingen arbeider med videregående opplæring, fagskoleutdanning, kompetansepolitikk og voksnes læring. Avdelingen har også ansvar for utdanningsstøtte og folkehøgskoler.

Postadresse:
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Kirkegata 18
Oslo
Telefonnummer: 22 24 76 01
E-post: postmottak@kd.dep.no