Departementene

Hav- og forurensningsavdelingen (HF)

Avdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling rettet mot havområdene, forurensning, kjemikalier og produktregulering, avfall (inkludert marin forsøpling og mikroplast) og miljøhensyn i EØS-, handels- og investeringsavtaler.

Postadresse:
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20
0153 Oslo
Telefonnummer: 22 24 57 11
E-post: postmottak@kld.dep.no