Departementene

Energidepartementet (ED)

Olje- og energidepartementet (OED) endret navn til Energidepartementet (ED) 1. januar 2024. Energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge for en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Postadresse:
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59
0033 Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@ed.dep.no

ED på sosiale medier: