Departementene

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er hovedleverandør av sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasilitetstjenester for regjeringen og departementene. Våre verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Postadresse:
Postboks 8129 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 64
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@dss.dep.no