Departementene

Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet (SAS) (SAS)

Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet består av Administrativ seksjon, Eierstyringsenheten, Samfunnssikkerhetsenheten og Seksjon for budsjett og styring.

Postadresse:
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59 (R5)
Oslo
Telefonnummer: 22 24 80 90
E-post: postmottak@sd.dep.no