Departementene

Om Depkatalog

Depkatalog inneholder kontaktinformasjon til Statsministerens kontor, departementene og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. 

Depkatalog gir også kort informasjon om hva det enkelte departement, avdelinger og seksjoner arbeider med. For mer informasjon om det enkelte departement se regjeringen.no.

Dersom du opplever feil med løsningen så meld fra til depkatalog@dss.dep.no.

Depkatalog.no kan brukes på PC, nettbrett og mobiltelefon.

Egne Depkatalog-apper for iOS og Android er tilgjengelige for ansatte i departementsfelleskapet. Se Depweb for mer informasjon. Depkatalog-appene er ikke tilgjengelig fra Apple App Store eller Google Play.