Departementene

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) jobber for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030 og kutte klimagassutslipp med 55 prosent innen samme år.

Postadresse:
Postboks 8090 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 8
Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@nfd.dep.no
Pressetelefon: 902 51 303
Pressekontakt: 712