Departementene

Forsvarsdepartementet (FD)

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Postadresse:
Pb. 8126 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
Glacisgata 1
0150 Oslo
Telefonnummer: 23 09 80 00
E-post: postmottak@fd.dep.no
Pressekontakt: 2364759

FD på sosiale medier: